Úplná pravidla soutěže ''Přivítejte léto s vůní Eternity Summer''

Pořadatel

eBRÁNA s.r.o., Na Třísle 145 530 02 Pardubice Česká republika

Organizátor

eBRÁNA s.r.o., Na Třísle 145 530 02 Pardubice Česká republika

Doba trvání soutěže

Soutěž potrvá od 5. 6. 2013 do 5. 7. 2013

Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky starší 15 let nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky nebo Slovenské republiky mladší 15 let s předchozím výslovným souhlasem zákonného zástupce, která v Době trvání soutěže odešle odpověď na soutěžní otázku na elektronickou adresu a splní další požadované podmínky. Kompletní podmínky soutěže jsou:

  1. Staňte se našimi fanoušky na Facebooku (klikněte na „To se mi líbí“).
  2. Odpovězte na otázku "Proč právě vám bychom měli poslat parfém k testování?"
  3. Do soutěžního emailu uveďte jméno, příjmení a svou adresu.

Každý soutěžící smí na adresu odeslat pouze jeden e-mail. Soutěžící je povinen respektovat tato Pravidla, dodržovat platné zákony České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy.

Porušení těchto pravidel v kterémkoli bodě je důvodem k automatickému vyloučení ze soutěže.

Znění soutěžní otázky

Proč právě vám bychom měli poslat parfém k testování?

Partner soutěže

Partnerem této soutěže je společnost VIVANTIS a.s. a její internetový obchod www.parfemy.cz.

Výherci

Výhercem soutěže se stává 1 soutěžící, jehož odpověď na otázku označí redakce magazínu Krasobrána.cz za nejzajímavější. V případě shodných odpovědí rozhoduje čas doručení. Vítězí ten, který odeslal odpověď dříve.

Výhra - odměna

Odměnou pro zasilatele nejzajímavější odpovědi bude Vůně Eternity Summer 2013 od Calvin Klein - parfémová voda s rozprašovačem 100 ml.

TVůně Eternity Summer 2013ato limitovaná edice vůně zachycuje přirozenou krásu lastur lesknoucích se v písku za horkého letního dne. Vůně se otevírá svěžestí jemného mořského tónu a bergamotu. Srdce tvoří vistérie, vonokvětka a květ bavlníku. Vše zakončuje základ z ambry, santalového dřeva a pižma.


Oznámení výsledků soutěže, kontaktování výherců a převzetí výher

Vybraná odpověď a jméno výherce bude po skončení soutěže zveřejněno na webu www.krasobrana.cz. Výherce bude o výhře informován také prostřednictvím e-mailu. Výhra bude výherci doručena prostřednictvím České pošty. Výherce budeme následně kontaktovat telefonicky nebo e-mailem s otázkou, jak se vám vůně líbila a co na ni říká vaše okolí. Ze zjištěných údajů vytvoříme a zveřejníme článek na webu www.krasobrana.cz.

Všeobecné podmínky

Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Výhru - odměnu v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Nepřevzatá výhra propadá Pořadateli soutěže. Organizátor neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. Reklamace výher se uplatňuje vůči Organizátorovi soutěže.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže.

Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Organizátor soutěže jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže.

Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat soutěžícím vytvořený soutěžní obsah ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele či Organizátora, a to bezplatně po dobu 10 let od skončení této soutěže.

Soutěžící účastí v soutěži uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže společnosti eBRÁNA s.r.o., Na Třísle 145 530 02 Pardubice Česká republika za účelem vyhodnocení soutěže a jejich dalšího marketingového zpracování.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele i Organizátora a všichni zaměstnanci ze spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá.

Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na webu www.krasobrana.cz a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Organizátora soutěže.


+ Přidat inzerát